Γνωρίστε καλύτερα τους χώρους του Ξενοδοχείου Νεφέλη καθώς και την περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένο μέσα από το φωτογραφικό μας άλμπουμ.